Poëziefestivals en -manifestaties vóór 1966

roeptoeter_helmondVaak wordt gesteld dat het eerste dichtfestival in het Nederlandse taalgebied Poëzie in Carré was, 28 februari 1966. Dit berust op geroeptoeter: poëziefestivals konden al geruime tijd vóór 1966 bezocht worden. Oudere dichters en poëzieliefhebbers koesteren nog steeds vreugdevolle herinneringen aan het legendarische tweedaagse dichtfestival De Vlaamse Poëziedagen, dat vanaf 1937 tot medio jaren vijftig jaarlijks op wisselende plaatsen in Vlaanderen gehouden werd. Bekende Vlaamse én Nederlandse dichters ‘lazen’ er uit eigen werk, voor een publiek van honderden mensen (in het Letterenhuis Antwerpen bevindt zich een rijke collectie aan online te bekijken foto’s van de festivaledities).

En Poëzie in Carré (1966) was in meer opzichten niet uniek. Zo werd op zondagmorgen 20 maart 1932 dit programma in het Amsterdamse circustheater gepresenteerd: Zondagmorgen in Carré. Revolutionnaire Poëzie. Hierbij traden weliswaar geen dichters op, maar een inleider en een declamator, die gedichten van onder meer Gorter, Henriëtte Roland Holst en Jef Last bespraken en ten gehore brachten.

Maar Carré was ook in 1932 niet bepaald vooruitlopend met literatuur-op-de-planken. Zo organiseerde warenhuis De Bijenkorf al in 1930 in zijn kantine een ‘litteraire avond’, waarbij vier bekende auteurs uit eigen werk voordroegen. Een van hen, A. den Doolaard, bracht daarbij poëzie. En twee jaar eerder werd een drukbezochte dichtersavond elders in Amsterdam gehouden, waar een hele batterij socialistische (en destijds zeer bekende) dichters met hun gedichten optraden, te weten Jan W. Jacobs, Frits Tingen, Jef Last, S. Bonn, Freek van Leeuwen en David de Jong Jr.

Was Poëzie in Carré (1966) dan het eerste ‘moderne’ poëziefestival? Niet bepaald – want neem dit, in 1954:

Tien jaar Podium. Amsterdam, 22 mei 1954

“Een feest van Jazz, wijn en experimentele poëzie”, aldus beschreef het Algemeen Handelsblad dit feest, dat tot diep in de vroege ochtend doorging. “Naar inhoud en publiek een culminatie en concentratie.” (…) “De “Vijftigers” en de Jazzfans hadden de ouderwetse ruimten aan de roemruchte Nes veroverd en lieten deze in het nuchter ochtendlicht in ietwat schilderachtig ontredderde staat niet aan exploitant en werksters over dan na het manend optreden van een klein leger dienaren der wet.”

Locatie: De Brakke Grond, Nes. Feestelijke bijeenkomst in verband met het tienjarig bestaan van het literaire tijdschrift Podium. Met voordrachten van Remco Campert, Jan G. Elburg, W.F. Hermans, Gerrit Kouwenaar, Lucebert, Sybren Polet en Bert Schierbeek, ingeleid door Gerrit Borgers. Muziek: The New Orleans Seven, Het Hera Boptet, guitarist Pieter van der Staak en zangeres Elise van Gasteren-Menagée Challa, The Canal Street Jazzband.

Meer over poëziefestivals, litteraire soirées, dichtersavonden, poëziefeesten (1900-nu), etc. op: Poëzie op Podia, een prille NPE-afdeling. Vooralsnog met de nadruk op poëziemanifestaties in stad en provincie Groningen, met interessante bijvangsten uit de rest van het taalgebied.

Bron illustratie: site Gemeente Helmond.

Continue reading

Posted in Algemeen poëzienieuws | Leave a comment

De vernieuwde ‘Dikke Komrij’ (1)

Met de dood van Gerrit Komrij (1944-2012) leek ook zijn omvangrijke en steeds herziene overzichtsbloemlezing De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, die hij van 1979 tot in 2004 verzorgde, gestorven.

zz_de_nederlandse_poezie_150Gelukkig is dat niet het geval: in 2015 werd bekend dat Ilja Leonard Pfeijffer (1968) de zware taak van het samenstellen van dit standaardwerk op zich heeft genomen. Hij heeft hard gewerkt, en met resultaat: op 16 november 2016 wordt de verschijning verwacht van De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten, in circa 1200 bladzijden.

De titel is dus licht gewijzigd en het boek is significant dunner dan De Dikke Komrij editie 2004, die 2280 bladzijden besloeg. Deze vermagering zal hoogstwaarschijnlijk door het bijzetten van de 19de eeuw in Komrij’s graf veroorzaakt zijn. Gezien de veranderde titel richt Pfeijffer zich op de meer recente poëzie.

Eigenlijk gelijk Hans Warren (1921-2001) deed, toen deze Victor E. van Vriesland (1892-1974) opvolgde als samensteller van die andere bekende Nederlandse overzichtsbloemlezing, De Spiegel. Ook Warren liet de oudere gedichten voor wat ze waren, en richtte de blik naar het recente verleden en het nu.

Het is jammer dat Warren, wiens laatste editie voltooid werd door Mario Molegraaf, geen opvolger heeft gekregen, want twee verschillende overzichtsbloemlezingen staan garant voor een zo groot mogelijke diversiteit. Maar goed, je kan niet alles hebben, en bovendien, laat ons niet vergeten dat ook deze overzichtsbloemlezing bestaat (al heeft deze een andere opzet en een meer Vlaams karakter dan de voornoemde werken): Jozef Deleu. 600 gedichten over leven, liefde en dood. Nieuw groot verzenboek (Lannoo/Meulenhoff, Tielt/Amsterdam, 2015. 690p. Achttiende herziene en uitgebreide druk. € 29,99.

Pfeijffers bloemlezing, waarvan de bijnaam nog moet ontstaan (of wordt het De Dikke Komrij, editie Pfeijffer?) is al te bestellen bij bol.com. Het boek kost €25,-.

Recensenten die, ja, laat ik het toch maar zo blijven noemen, de vernieuwde Dikke Komrij willen bespreken, doen er goed aan deze NPE-pagina’s over de eerdere overzichtsbloemlezingen zorgvuldig te bestuderen, om straks al te grote flaters te voorkomen:

De Spiegel-edities (1939-2005)
De Dikke Komrij-edities (1979-2004)
De Dichters van deze(n) tijd-edities (1894-1994)

Alsmede deze Rottend Staal-pagina over De Dikke Komrij, De Spiegel en nog een bloemlezing, waarop al heel veel voorgecalculeerd is.

Continue reading

Posted in Algemeen poëzienieuws | Leave a comment

‘Moeoeoeh’ — ‘voor wie ik liefheb wil ik heten’ — ‘Moeoeoeh’. Poëziefestivals in Tolbert, 1976-1983

tolbertIn het Groninger dorp Tolbert werd van 1976 tot en met 1983 vrijwel jaarlijks een groot en goed bezocht poëziefestival gehouden, dat o.a. bekend stond onder de naam ‘Dolersheem Dichtersfestival’. H.H. ter Balkt, J. Bernlef, Remco Campert, Fritzi Harmsen van Beek, Judith Herzberg, C.O. Jellema, Rutger Kopland, Gerrit Krol, Willem Jan Otten, Jean Pierre Rawie, Leo Vroman, Elly de Waard, Ad Zuiderent zijn slechts enkele van de dichters die daar optraden.

De initiatiefnemer was beeldend kunstenaar Gerriet Postma (1932-2009), die de eerste edities in zijn boerderij ‘Dolersheem’ liet plaatsvinden. In 1992 blikten het Nieuwsblad van het Noorden en hij op het festival terug:

“Dolersheem werd een begrip. Johnny the Selfkicker kwam er zijn Magistraal, stralende zon tot leven wekken. En ook andere experimentele dichters verzorgden een avond. Lucebert, Simon Vinkenoog, nu een goede vriend van Gerriet Postma. “Een kanjer, vond ik. Ik belde hem op en vroeg of ik langs kon komen. Bij hem trof ik eens Bert Schierbeek, aan de jenever. Die zei: ik kom ook bij jou, maar dan moet wel de fles klaar staan. Hij was er vaak al om half twee ‘s middags. En dan hadden we Wim de Vries, de arbeidersdichter. Dat soort jongens. Of Neeltje Maria Min. Die las haar gedichten in de schuur en dan hoorde je de koeien er tussendoor. ‘Moeoeoeh’ — ‘voor wie ik liefheb wil ik heten’ — ‘Moeoeoeh’. Prachtig.”

Zie voor informatie over de diverse edities van dit festival:  www.nederlandsepoezie.org/pop/tolbert.html

Continue reading

Posted in Algemeen poëzienieuws | Leave a comment

Poëzie uit Rotterdam en Antwerpen

kroon_sterveling_133_hoogte vandebril_new_romantics_100In de driehoek Londen-Eemshaven-Luxemburg liggen twee steden met veel overeenkomsten: Rotterdam en Antwerpen. Beide hebben havens. Beide liggen aan rivieren. En beide hebben drie lettergrepen. Maar bovenal: in beide steden leven veel dichters. Een vijftigtal Rotterdamse dichters heeft zich verzameld op de site Rotterdamse dichters. Een van hen is Dirk Kroon, van wie onlangs de bundels Sterveling. De gedichten van een babyboomer verscheen.

Een veertigtal Antwerpse dichters heeft zich verzameld op het blog Antwerpse dichters, dat het laatst in 2011 is bijgewerkt. Daarom is het aldaar tevergeefs zoeken naar de in 2012 gedebuteerde Michaël Vandebril, van wie eerder dit jaar de tweede bundel verscheen, New romantics.

Beiden hebben voor de Nederlandse Poëzie Encyclopedie een karakteristiek gedicht uit hun recente werken gekozen. Ter lezing van deze poëmen klikke men op de hierboven vermelde titels.

Continue reading

Posted in Algemeen poëzienieuws | Leave a comment

Michael Deak 1920-2016

Op 5 september 2016 is op 95-jarige leeftijd Simon Kapteijn overleden, zo bericht zijn familie. Kapteijn, in de literaire wereld beter bekend als Michael Deak, debuteerde in 1946 met de bundel Rederijk bij uitgeverij A.A.M. Stols. Daarna bracht hij nog twee bundels uit, De vrouwenval (Meulenhoff, 1947) en Aphroditis (Holland, 1950). Na die derde bundel hing hij zijn dichtlier aan de wilgen en wijdde zich aan een carrière in de journalistiek; hij werd adjunct-hoofdredacteur van het tijdschrift Avenue.

bogaard_stoottroep_detailDat hij bij de legendarische uitgeverij Stols debuteerde, kwam door het faillissement van een andere uitgeverij. Hij en W..J. van der Molen (1923-2002), als dichtduo opererend onder het pseudoniem Aernout van Leiden, zouden debuteren bij het nationaalsocialistische uitgeefhuis de Amsterdamsche Keurkamer. Door het faillissement van deze door George Kettmann Jr. (1898-1970) gerunde uitgeverij, kort na Dolle Dinsdag, september 1944, is dat werk nooit verschenen; wel werden bij wijze van voorpublicatie enkele gedichten van ‘Aernout van Leiden’ afgedrukt in het in genazificeerde tijdschrift Groot Nederland (mei/juni 1944).

Wie ‘Aernout van Leiden’ was werd pas in 1985 bekend. De samenstellers van de dat jaar in de Koninklijke Bibliotheek gehouden expositie ‘De Nieuwe Orde en de Nederlandse Letterkunde 1940-1945’, ontdekten na uitgebreid archiefonderzoek dat dit Deak en Van der Molen waren. Frank van den Bogaard, een van de samenstellers van de tentoonstelling, benaderde daarop Deak, die in een brief van 14 augustus 1985 met een nogal vreemd verhaal op de proppen kwam.

Hij en Van der Molen zouden aan een SS-poëziewedstrijd hebben meegedaan, waarbij ze in een gedichtencyclus met een soort verborgen verzetsboodschap de SS bespottelijk maakten. En aldus zouden ze met verzen in Groot Nederland beland zijn. Jaren later breidde hij in een Groene Amsterdammer-interview dat verhaal uit met een onverifieerbare en ronduit ongeloofwaardige verzetsdaad.

Aanvankelijk werd aan wat Deak vertelde geloof gehecht. Maar uit nader onderzoek bleek dat er a. nooit zo’n SS-poëziewedstrijd heeft bestaan en b. dat de gedichtencyclus-met-verzetsboodschap nooit in de oorlog is gepubliceerd, wel twee gedichten met een unverfrohren bloed- en bodemteneur. Daarnaast heeft het er alle schijn van dat de gedichtencyclus-met-verzetsboodschap eerst in 1985 geschreven is.

Het is alleen maar te betreuren dat Deak nooit de moed heeft gehad te erkennen dat de gedichten die hij en W.J. van der Molen in 1944 schreven en publiceerden zijn wat ze zijn: gedichten van nationaal-socialistische aard. Deze niet-erkenning en het volhouden dat dit eigenlijk als verzetswerk gezien moet worden brengt met zich mee dat niemand bij machte is deze gedichten af te doen voor wat ze in feite zijn: een stompzinnige jeugdzonde.

Tekening Nico de Haas. Afgedrukt op omslag van: Frank van den Bogaard. Een stoottroep in de letteren. ‘Groot Nederland’, de SS en de Nederlandse literatuur (1942-1944). Stichting Bibliographia Neerlandica, ‘s-Gravenhage, 1987.

Continue reading

Posted in Overlijdensberichten | Leave a comment

‘In agris occupatis’ en twee moorden

greyzone
In 1944 was in Groningen de clandestiene uitgeverij In agris occupatis actief. Clandestien? Ja wis – het was een van de tientallen bibliofiele uitgeverijtjes die zich in 1942-1945 bezig hielden met het vervaardigen van mooi vormgegeven en vaak op exclusief papier gedrukte boekjes, die in kleine oplages op de zwarte markt – of, om ‘t iets chiquer te zeggen,  onder de toonbank – verkocht werden. Met verzet hadden de meeste van deze uitgaves niets van doen – de inhoud was doorgaans volstrekt a-politiek.

Hoe het ook zij: het NPE-lemma over In agris occupatis is nu online:
www.nederlandsepoezie.org/jl/1944/in_agris_occupatis.html

Waarschuwing: het lemma bevat ook informatie over twee moorden.

Tip: bezoek eerst deze webdeelexpositie van de Koninklijke Bibliotheek: Het bijzondere boek in de Tweede Wereldoorlog, om een beter begrip te krijgen van de term ‘clandestiene uitgave’. Die deelexpositie is overigens onderdeel van de Webexpositie Private Press (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, [2010].

Continue reading

Posted in Nieuwe NPE-lemma's | Leave a comment

Josef Cohen, auteur en mystificateur

cohen_declamator_270Josef Cohen (1886-1965) wordt vooral herinnerd als de man die van 1914-1940 de Groninger Openbare Leeszaal en Bibliotheek de nieuwe tijd in navigeerde. Maar hij staat ook  bekend als miskend en ongelezen auteur. Totaal onterecht: veel van zijn boeken werden destijds herdrukt. Ze  worden momenteel door de Koninklijke Bibliotheek als gratis downloadbare e-boeken opnieuw toegankelijk gemaakt.  Waarom? Wel, simpelweg omdat Josef Cohen een fenomeen was – groter dan hijzelf besefte.

Alles over hem op dit nieuwe NPE-lemma:
www.nederlandsepoezie.org/dichters/c/cohen_josef.html

Bonus! De Groninger Stadshistoricus Beno Hofman wijdde bij het 100-jarig bestaan van de Groninger Openbare Bibliotheek, in 2003, een tv-programma aan Josef Cohen. Dat hij, speciaal voor de lancering van het nieuwe NPE-lemma, online heeft geplaatst. Zie: benohofman.nl/radiotv/benos-stad-over-josef-cohen

Foto: Josef Cohen bij het oefenen van een dichtvooordracht, 1935.

Continue reading

Posted in Nieuwe NPE-lemma's | Leave a comment

J.C. Noordstar / A.J.P. Tammes

noordstar_1924In de dichtwereld was Arnold Tammes (Groningen, 1907 – Amsterdam, 1987) vooral bekend als J.C. Noordstar, de dichter van De zwanen en andere gedichten (1930). Een uiterst zeldzame bundel, die tot de herdruk in 1967 door slecht weinigen gelezen kan zijn – al werden verzen uit het boekje in veel bloemlezingen afgedrukt. Wie J.C. Noordstar zegt, zegt ook Herman Scheltema alias N.E.M. Pareau – samen zaten ze achter de mysterieuze uitgeverij Ebenhaëzer, en samen opereerden ze als dichtend duo in het Groninger studenten- en artistieke leven van ca. 1929-1933.

Maar in de echte-mensenwereld was Arnold Tammes vooral bekend als A.J.P. Tammes, NRC-redacteur (1935-1946) en hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam (1947-1977), tevens voorzitter van de VN-commissie voor internationaal recht (1967-1977). Hij sprak zich regelmatig uit over prangende juridische kwesties – waarvan één op z’n minst opmerkelijk te noemen is: al in 1959 liet hij zich uit over de wetgeving in het heelal.

Meer over hem op het nieuwe NPE-lemma: www.nederlandsepoezie.org/dichters/n/noordstar.html

Foto: Arnold Tammes op 16-jarige leeftijd, februari 1924.
Bron: Beeldbank Groningen.

Continue reading

Posted in Nieuwe NPE-lemma's | Leave a comment

Ab Visser, chroniqueur van de Groninger School

visser_ab_biografie_npeDrie jaar na het verschijnen van de bejubelde  Ab Visser-biografie van Michiel van Diggelen is vandaag het Ab Visser-lemma online gegaan: www.nederlandsepoezie.org/
dichters/v/visser_ab.html

Ab Visser (1913-1982), de ondanks lichamelijke ongemakken en chronisch geldgebrek optimistische veelschrijver en feestganger, alsmede chroniqueur van de Groninger School, was met Victor E. van Vriesland een van de grootleveranciers van literaire anekdotes.

Je zou verwachten dat sedert de verschijning van de biografie niets nieuws meer over Visser te melden zou zijn, maar dat klopt niet helemaal. Want in de biografie werd geen definitief eind gemaakt aan het rare verhaal dat Vissers bloemlezing 25 Jonge Franse dichters (1938) in feite een bundeling eigen gedichten zou zijn, vermomd als poëzie van 25 fictieve Franse poëten.  De biograaf maakte wel aannemelijk dat Visser écht gedichten vertaald had, maar stelde daarbij: “De namen van de dichters zijn fictief.”

Waarop hij dat baseerde is onduidelijk – onderzoek in de catacomben van de  Bibliothèque nationale de France leert dat van deze vijfentwintige jonge Franse poëten tenminste acht écht bestaan hebben en ook boeken hebben uitgebracht. Lees het NPE-onderzoeksverslag, scheur het van uw beeldscherm en bevestig het als inlegvel in uw exemplaar van de biografie (die o.a. hier te bestellen is).

Continue reading

Posted in Nieuwe NPE-lemma's | Leave a comment

N.E.M. Pareau

zz_pierementHij moet een bijzonder mens geweest zijn: N.E.M. Pareau alias Herman Jan Scheltema. Hij liep soms rond met een fietslamp in een van z’n neusgaten, om mensen in de waan te brengen dat hij een reusachtige snottebel had; hij liet angstige studenten plaats nemen op een stoel bekleed met de huid van een gevilde aap, en nam ze daar tentamens af. In 1937 beschreef hij het Nederlandse poëziecircuit als volgt:

De Nederlandsche zangberg is geen aantrekkelijk oord en weinig verhevener dan de hooge berg in het Noorderplantsoen.

Maar ook was hij een van dichters die in de vroege jaren dertig de binnenstad van Groningen onveilig maakte. Met zijn broeders-in-de-poëzie J.C. Noordstar, Halbo C. Kool – ruim tien jaar later een van de oprichters van De Bezige Bij – en de legendarische Herman Poort, die met elkaar opereerden onder de naam ‘Community Singin’, ventte hij tijdens de Groninger meikermis van 1930 met het door H.N. Werkman gedrukte poëzieboekje Pierement. Een van de kopers was de destijds 15-jarige Reinold Kuipers – die later jarenlang uitgeverij De Arbeiderspers zou leiden.

De NPE ontdekte dat Pierement online te vinden is in Het Geheugen van Nederland, net als Pareau’s bundel XXVIII Sonnetten uit 1942. Ook traceerden we een interview met de dichter N.E.M. Pareau, samengesteld door de al even legendarische Johan van der Woude (romanschrijver en vader van Berend Boudewijn).

Zie: nederlandsepoezie.org/dichters/p/pareau.html

Continue reading

Posted in Nieuwe NPE-lemma's | Leave a comment