Boekenweekrel 2018-2019: vrouwen nog steeds achtergesteld in de letteren

666_geweldEn zo besloot Stichting CPNB de Boekenweek 2019 het thema ‘De moeder de vrouw‘ (naar het klassieke gedicht van M. Nijhoff) te geven, waarbij het lucratieve voorrecht van het schrijven van het Boekenweekgeschenk en het Boekenweekessay aan mannelijke auteurs werd toegekend. Dit is een groot aantal auteurs, critici, uitgevers en andere mensen uit het boekenvak in het verkeerde keelgat geschoten.

Niet vanwege het gedicht, niet vanwege de namen van de uitverkoren auteurs, maar omdat het thema nogal rolbevestigend is en vrouwen structureel achtergesteld worden door de CPNB: de keren dat een vrouw in de afgelopen twintig jaar een Boekenweekgeschenk mocht schrijven zijn op de vingers van een hand te tellen – en dan nog blijft er een vinger over.

Daarom namen Babs Gons, Sanneke van Hassel, Tjitske Jansen, Jannah Loontjens, Eva Meijer, Christine Otten, Roos van Rijswijk, Fleur Speet, Florence Tonk en Manon Uphoff het initiatief tot het schrijven van een open brief aan de CPNB. Deze brief, op 18 juni 2018 in zowel het NRC Handelsblad, NRC Next als in De Morgen gepubliceerd, werd aanvankelijk door zo’n driehonderd letterkundigen ondertekend – een aantal dat inmiddels is opgelopen tot ruim zeshonderd en nog steeds groeiende is – zie de brief en de namen van de ondertekenaars op  www.demoederdevrouw.nl.

De achtergestelde positie van vrouwen in de literatuur blijkt niet alleen uit de toekenningen van Boekenweekschrijfopdrachten aan vooral mannen, maar ook uit het recente onderzoek van Corina Koolen naar de perceptie van vrouwen in de literatuur. Zij toonde aan dat slechts 25% van de grotere literaire prijzen door vrouwen gewonnen wordt.

Men zou kunnen betogen dat dit komt omdat vrouwen – zeker in de poëzie – verantwoordelijk zijn voor maar een relatief klein deel van de jaarlijkse titelproductie. Maar wie dat doet, draait de situatie om: voor vrouwen is het juist moeilijker om een dichtbundel gepubliceerd te krijgen dan voor mannen. Dát blijkt uit twee zaken: de man-vrouw verhouding ‘onderaan’ het literaire speelveld, te weten de literaire periodieken, de open podia, de poetry slams en etcetera is vrij normaal: 50/50. Maar het gaat mis bij de doorstroming naar bundels. Dat blijkt uit onderstaande cijfers van de jaarlijkse nieuwe dichtbundelproductie bij de reguliere uitgeverijen:

1901: 23 dichtbundels. 2 vrouwen: 8,69%.
1906: 21 dichtbundels. 1 vrouw: 4,76%.
1911: 37 dichtbundels. 3 vrouwen: 8,1%.
1916: 39 dichtbundels. 7 vrouwen: 17,94%.
1921: 34 dichtbundels. 6 vrouwen: 17,64%.
1926: 55 dichtbundels. 10 vrouwen: 18,18%.
1931: 50 dichtbundels. 6 vrouwen: 12%.
1936: 83 dichtbundels. 13 vrouwen: 15,66%.
1941: 121 dichtbundels. 8 vrouwen: 6,6%.
1946. 123 dichtbundels. 12 vrouwen: 9,75%.
1956. 92 dichtbundels. 10 vrouwen: 10,86%
1963. 96 dichtbundels. 16 vrouwen: 16,66%
1968. 100 dichtbundels. 18 vrouwen: 18%.
1974. 160 dichtbundels. 23 vrouwen: 14,37%
1986. 183 dichtbundels. 35 vrouwen: 19,12%
2003. 153 dichtbundels. 42 vrouwen: 27,45%
2008. 189 dichtbundels. 38 vrouwen: 20,1%
2013. 160 dichtbundels. 42 vrouwen: 26,25%

Bron: www.nederlandsepoezie.org/jl

Er is moet dus op het gebied van vrouwenemancipatie in de letteren nog heel veel gebeuren. In dat licht gezien is het positief te noemen dat Esther Scholten en Henk Pröpper van de CPNB vandaag in het NRC Handelsblad/de NRC Next aangeven graag in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de open brief. Tegen Nieuwsuur vertelden ze dat het Boekenweekgeschenk in 2020 door een vrouw geschreven gaat worden.

Als dat beleid de komende tien jaar gecontinueerd wordt, dan komen we nog eens ergens.

Bart FM Droog

Zie ook:
Corina Koolen. Reading Beyond the Female. The relationship between perception of author gender and literary quality. ILLC, 2018. 322 blz.
Ianthe Mosselman. ‘Het gaat de CPNB kennelijk te ver om daadwerkelijk een vrouw iets te laten schrijven over vrouwen’. De Volkskrant, 15-06-2018.
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/-het-gaat-de-cpnb-kennelijk-te-ver-om-daadwerkelijk-een-vrouw-iets-te-laten-schrijven-over-vrouwen-~b6642186/
[Babs Gons, Sanneke van Hassel, Tjitske Jansen, Jannah Loontjens, Eva Meijer, Christine Otten, Roos van Rijswijk, Fleur Speet, Florence Tonk en Manon Uphoff]. Mogen vrouwen ook iets zeggen als het over vrouwen gaat? NRC, 17-06-2018.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/17/beste-cpnb-het-is-2018-a1606929
Fleur Speet e.a. Opnieuw worden vrouwelijke auteurs overgeslagen. De Morgen, 17-06-2018.
https://www.demorgen.be/opinie/opnieuw-worden-de-vrouwelijke-auteurs-overgeslagen-bd41a1ce/
Nynke Verschuer. Man of vrouw. Dat is de vraag’. NRC, 18-06-2018.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/18/man-of-vrouw-dat-is-de-vraag-a1607083
Rob Schouten. Met oogkleppen op koos de CPNB voor Isik als schrijver van het boekenweekgeschenk. Trouw, 18-06-2018.
https://www.trouw.nl/opinie/met-oogkleppen-op-koos-de-cpnb-voor-isik-als-schrijver-van-het-boekenweekgeschenk~a2d0cbb7/
CPNB reikt critici ‘genderongelijke’ Boekenweek de hand. Dagblad van het Noorden, 18-06-2018.
http://www.dvhn.nl/cultuur/CPNB-reikt-critici-%E2%80%98genderongelijke%E2%80%99-Boekenweek-de-hand-23286486.html
Nynke Verschuer. CPNB: negatieve reacties rond Boekenweek ‘niet verwacht’. NRC, 18-06-2018.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/18/cpnb-negatieve-reacties-rond-boekenweek-niet-verwacht-a1606990
Esther Scholten en Henk Pröpper. Aan het roer, niet achter het fornuis. NRC, 18-06-2018.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/18/aan-het-roer-niet-achter-het-fornuis-a1607027
Xandra Schutte. De vrouw, niet de baarmoeder. NRC, 18-06-2018.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/18/de-vrouw-niet-de-baarmoeder-a1607026
‘Vrouwen al eeuwenlang achtergesteld in de literaire wereld’. NOS, 18-06-2018
https://nos.nl/artikel/2237181-vrouwen-al-eeuwenlang-achtergesteld-in-de-literaire-wereld.html
Commentaar. Alleen boeken vanuit mannelijke blik leidt tot literatuurarmoede. NRC, 19-06-2018.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/19/seksisme-alleen-boeken-vanuit-mannelijke-blik-leidt-tot-literatuurarmoede-a1607065

Continue reading

Posted in Algemeen literair nieuws | Leave a comment

Index Poetry – nieuwe poëzieboekhandel en trefpunt

index-poetry-logo

Vanmiddag om 16.00 uur, vrijdag 18 mei 2018, vindt de feestelijke opening plaats van Index Poetry. Deze aan de Leidse Herenstraat 83 gevestigde boekwinkel is gespecialiseerd in poëzie.

Index Poetry biedt onderdak aan de complete poëziefondsen van relevante Nederlandse uitgevers. Het gaat om duizenden titels, zowel de nieuwe en courante als oudere bundels die niet altijd meer makkelijk te krijgen zijn. Daarnaast staat een even groot aantal buitenlandse titels op de planken. Bloemlezingen en tweetalige uitgaven zijn een zwaartepunt.

Behalve een fysieke en online winkel met een rijk en veelzijdig assortiment zal Index Poetry trefpunt zijn voor evenementen, lezingen, boeklanceringen, workshops, cursussen en overige activiteiten, waarbij plaats is voor zo’n vijftig mensen.

Index Poetry is een initiatief van Anne ter Beek en Christiaan van Minnen, van boekhandel Index Books. Dit boekenbedrijf, eveneens gevestigd in de Herenstraat te Leiden, heeft als klanten multinationals en vooraanstaande onderzoeksinstituten, centrale en lagere overheden, universiteitsbibliotheken en publiekrechtelijke organisaties, musea, ziekenhuizen en kloosterbibliotheken.

Index Poetry is ondergebracht in een aparte stichting. Ter Beek en Van Minnen: “Er is geen winstoogmerk, maar wel een solide basis doordat de aanvangsinvestering, logistiek, huisvesting, automatisering en capabel personeel al zijn verzekerd.”

Van Minnen: “Bij de opening op 18 mei puilt het ook enigszings uit naar buiten natuurlijk. Nndex Poetry is gevestigd op nr. 83 in de Herenstraat, en daarnaast hebben we op nr. 79 ook nog ons hoofdkantoor van drie verdiepingen. Bij de opening stellen we ook dat open voor het nieuwsgierig publiek. Het is in het afgelopen half jaar mooi verbouwd met o.a. op maat gemaakte inbouwkasten, met zo’n fijne bibliotheekladder ervoor.

Nadere informatie:

Stichting Index Poetry / Index Poetry Foundation
Herenstraat 83d
2313 AG Leiden
Tel: 071-73.70.073 / 00-31-71.73.70.073
e-mail: info@indexpoetry.nl
site: www.indexbooks.nl/poetry

Continue reading
Posted in Algemeen poëzienieuws | Leave a comment

Republikeins plagiaat op Oranjebloemlezing uit 1946

Onlangs verschenen in De Republikein, het tijdschrift van het Republikeins Genootschap, twee artikelen¹ over Oranjepoëzie, oftewel lofdichten op de Oranjes. De Republikein leidde het recentste artikel als volgt in:

republikein-hermelijnvlo

“De Oranjes staan niet bekend als groot cultuurliefhebbers. De odes, ereverzen en lofzangen aan hun adres zijn er dan ook naar. Zelden werd zoveel literaire bagger, al dan niet in opdracht, uitgestort als over hun koninklijke hoofden. Het tweede deel van Paul Damen’s drieluik over dichters in de schaduw van Oranje.”

Paul Damen? Dat is toch de man van het grove plagiaat en verder bedrog in Bloemen van het Kwaad. Gedichten van dictators? Ja – dus alle reden voor een onzer medewerkers om die recente stukken met de nodige argwaan te bestuderen.  Waarbij al snel bleek dat Damen ook ditmaal weer grof plagiaat gepleegd heeft. Hij plunderde ditmaal onder meer uit:

Dichters om Oranje. Oranjepoëzie van Willem de Zwijger tot heden. Samengesteld door Anton van Duinkerken en P.J.G. Huincks. Uitgeverij en drukkerij Hollandia, Baarn, 1946.
Indische Letteren, jaargang 13.  Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, Alphen aan den Rijn, 1998
Wikipedia
H. Duits. Van Barthelomeusnacht tot Bataafse opstand. Studies over de relatie tussen politiek en toneel in het midden van de zeventiende eeuw
. Uitgeverij Verloren, 1990.

Zie voor meer  over dit nieuwe plagiaat: ‘Plagiarists never do it once’. Droog Magazine, 13 april 2018.

Posted in Poëzie-oplichters en andere vreemde zaken | Leave a comment

Rob de Vos (1955-2018)

Droef nieuws  vanuit Meander:

Verdrietig en verslagen moeten wij u meedelen dat Rob de Vos eerder deze week thuis in zijn woonplaats Hoogvliet plotseling is overleden. Hij zou op 20 mei 63 jaar zijn geworden.

Rob was de geestelijke vader van Meander. In 1995, een jaar nadat internet (toen nog met een hoofdletter geschreven) op grotere schaal in Europa was geïntroduceerd, zette hij, nadat hij iets dergelijks eerder al op papier had gedaan, een literaire e-mailnieuwsbrief met een bijbehorende website op en noemde het geheel Meander.

Meander beoogde (en beoogt) vooral kansen te geven aan beginnend literair talent, maar al snel bleken ook meer gevestigde dichters graag bereid om in Meander te publiceren. In de loop van de jaren heeft een enorme hoeveelheid dichters (op den duur werd uitsluitend voor poëzie gekozen en werd het publiceren van literair proza verlaten) in Meander gepubliceerd en heeft een keur aan mensen (net als Rob zelf altijd om niet) aan Meander meegewerkt. De wekelijkse nieuwsbrief heeft een bereik van ruim 7000 abonnees.

Rob was in al die jaren de spil van Meander. Hij was webmaster, redacteur, ideeënbedenker, boekhouder en bestuurder. De leegte die hij achterlaat is nauwelijks te overzien. Toch hebben wij de intentie om op de een of andere wijze met Meander door te gaan. Daar hebben wij tijd voor nodig en we vragen daarvoor uw begrip.

Bestuur, redactie en medewerkers van Meander

Contact: spaanalja57@gmail.com
——————————————

De Nederlandse Poëzie Encyclopedie wenst Robs familie en vrienden alle sterkte toe. We zullen hem blijven herinneren als een bevolgen en integer mens.

Zie ook:

Sander de Vos. ‘Small is beautiful’. Interview met jubilerende Rob de Vos. Meander, 5 april 2008.

Continue reading
Posted in Overlijdensberichten | Leave a comment

De dood van Hitler. Het ware verhaal?

Of: hoe uitgevers en instanties het publiek misleiden

Bespreking

de-dood-van-hitler-la-mort-dhitler-the-death-of-hitler

Jean-Christophe Brisard en Lana Pershina De dood van Hitler. Het ware verhaal. Polis / Nieuw Amsterdam, 2018. 320 blz. € 22,50. Vertaling van La mort d’Hitler. Dans les dossiers secret du KGB ( Fayard, 2018)
Ada Petrova and Peter Wilson. The Death of Hitler. The Full Story with New Evidence from Secret Russian Archives. W.H. Norton & Company. New York / London, [1995]. 180 blz. € 14, 49.

Er is toch echt iets raars gaande, op Hitler- en nazigebied: in 2016 biedt het Duitse veilinghuis Weidler in Neurenberg maar liefst 79 nieuwe Hitleraquarellen en -tekeningen aan. In datzelfde jaar lanceert de Nederlandse uitgeverij Koppernik met veel bombarie een boek met ‘heuse’ gedichten van Adolf Hitler – ze bleken allen nep. In 2017 presenteert het eveneens Nederlandse uitgeefhuis Just Publishers het boek Oorlogsouders, waarin auteur Isabel van Boetzelaer haar Duitse grootouders ophemelt als felle antinazi’s – terwijl haar grootvader in werkelijkheid een gewetenloos kampcommandant was en ook haar grootmoeder niet bepaald vies was van het nazisme.

Ook in 2017 beweert het NIOD, Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies, vol trots er ‘vrijwel zeker’ van te zijn een echt Hitler-aquarel te bezitten. Het blijkt een niet te onderbouwen uitroep. Begin 2018 klinkt een tweede ‘heuse Hitler in Nederland’-claim. Ditmaal gedaan door de directeur van het Limburgse oorlogsmuseum Eyewitness. Ook in dit geval wordt al snel duidelijk dat het schilderwerkje een dertien-uit-het-dozijn-product uit de Hitlervervalsingenindustrie is. Een industrietak met een jaarlijkse omzet van vele miljoenen euro’s.

De verdere overeenkomsten tussen al deze gevallen: de verzamelde pers juicht aanvankelijk kritiekloos de verschijning van de nieuwe Hitlers en publicaties toe, en papegaait al even kritiekloos de ongefundeerde beweringen van het NIOD, veilinghuismedewerkers en de museumdirecteur na. En als blijkt dat er écht iets fundamenteels mis is met die boeken en claims, gaat de pers pas schoorvoetend over tot rectificatie, áls ze dat al doen.

En dan is er nu weer een nieuwe claim. De Belgische uitgeverij Polis en het Hollandse uitgeefhuis Nieuw Amsterdam hebben het boek De dood van Hitler. Het ware verhaal uitgebracht, een vertaling van La mort d’Hitler. Dans les dossiers secret du KGB (uitgeverij Fayard, 2018) van de de Fransman Jean-Christophe Brisard en de Russische Lana Pershina. Het zou nieuwe inzichten bevatten over de dood van een van de beruchtste dictators aller tijden.

Het klinkt heel spannend – maar het ‘ware verhaal’ is al tenminste drieëntwintig jaar bekend. In 1995 verscheen The Death of Hitler. The Full Story with New Evidence from Secret Russian Archives (W.H. Norton & Company. New York / London) van de hand van de Russische historica Ada Petrova en de Britse journalist Peter Wilson.

De oorspronkelijke Franse titel van het nieuwe boek lijkt als twee druppels water op die van het Engelstalige werk. Dat is geen toeval, want qua echte inhoud – de beschrijving van de laatste dagen en de zelfmoord van Hitler, de vondst van het lijk, de autopsies, het latere gezeul met Hitlers kadaver, de verhoren van ooggetuigen – komt het Franse boek vrijwel één-op één overeen met het Engelstalige werk uit 1995. In het zeer gebrekkige bronnen- en notenapparaat van het huidige boek wordt evenwel met geen woord gerept over dat werk uit 1995. Hetzelfde lot treft veel van de andere studies waaruit Brisard en Pershina leentjebuur hebben gespeeld.

Plagiaat?

Dit alles roept de vraag op: is De dood van Hitler. Het ware verhaal plagiaat of niet? Enerzijds zijn de teksten in sterk geparafraseerde vorm overgeschreven en vermengd met overduidelijk onbetrouwbare informatie van bijvoorbeeld de pathologisch leugenaar Albert Speer. Anderzijds is het duidelijk dat de hoofdbron bewust verzwegen wordt. Bewust, inderdaad, want anders zou deze wel in het bronnenapparaat hebben gestaan. En dát maakt dit boek wel degelijk tot een plagiaatgeval.

Het enige nieuwe aan de dood van Hitler. Het ware verhaal is eindeloos gezever over de queeste van de Fransoos en Russin naar ‘t ‘ware verhaal’, en het halfslachtig aanstippen van een affaire uit 2009. In dat jaar beweerde de Amerikaanse archeoloog Nick Bellantoni, dat hij DNA-onderzoek verricht zou hebben op botmateriaal afkomstig van een Hitler toegeschreven schedeldakfragment, dat sinds 1946 in Moskou bewaard wordt. Hij zou ontdekt hebben dat de schedel aan een vrouw zou hebben toebehoord.

Nu is er geen enkel bewijs dat deze Amerikaan ooit toegang heeft gehad tot dat botmateriaal. Case closed, zou je zeggen – maar nee, Brisard en Pershina blijven er maar op terugkomen. Is het om te verhullen dat ze eigenlijk helemaal niets nieuws te vertellen hebben?

Hoe het ook zij: Jean-Christophe Brisard, Lana Pershina en de verantwoordelijke uitgevers tonen met De dood van Hitler. Het ware verhaal hoe Hitler blijft verkopen, zelfs als er helemaal niets nieuw over de onbeste man of zijn kadaver te vertellen is.

Het is treurig dat uitgeverijen en instanties middels dit soort publicaties en uitlatingen het publiek voorliegen en oplichten.

De waarheid is namelijk dit: op 30 april 1945, rond 15.30 uur, pleegde Hitler met zijn vrouw Eva Braun zelfmoord in Berlijn. Hun half verbrande lijken werden op 5 mei 1945 uit de tuin van de Reichskanzlei overgebracht naar een onderkomen van het Sovjetleger. Gebitsonderzoek wees voor 100% zekerheid uit dat de twee geblakerde kadavers Hitler en Braun waren. Een gegeven dat de Sovjets lange tijd onder de pet hielden, maar dat uiteindelijk in 1968 (dus vijftig jaar geleden!) openbaar werd gemaakt. Alle details over de autopsies werden in 1995 uit de doeken gedaan. Ook alle achterliggende politieke overwegingen over de geheimhouding en de Sovjetverhoren van SS-ers die bij de barbecue van Hitler betrokken waren kwamen in 1995 uitgebreid aan de orde.

Wie dit allemaal anno 2018 als ‘nieuws’ presenteert is niet goed snik.

 
© Bart FM Droog, 2018
Met dank aan Jaap van den Born en Maarten van Voorst.

 

Continue reading
Posted in Algemeen literair nieuws, Poëzie-oplichters en andere vreemde zaken | Leave a comment

F. Starik (1958-2018)

starik_f_npeDichter F. Starik is op vrijdag 16 maart 2018 in zijn woonplaats Amsterdam op 59-jarige leeftijd overleden. Een hartstilstand werd hem fataal, zo berichtte zijn uitgeverij vandaag.

Zie verder: F. Starik

Dit overlijden is des te schokkender omdat nog geen twee maanden geleden de goed met hem bevriende dichter Menno Wigman op slechts 51-jarige leeftijd overleed.

We wensen zijn nabestaanden en vrienden heel veel sterkte toe.

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 23 maart plaats, 14.30 uur, begraafplaats Sint Barbara, Spaarndammerdijk 312, 1014 AA Amsterdam.

foto: F. Starik, 2013
© Kasper Vogelzang
Continue reading
Posted in Overlijdensberichten | Leave a comment

Menno Wigman-herdenking in Bonn

herdenking-bonn-2018Vanavond, 9 maart 2018, vindt in boekhandel Böttger te Bonn een Menno Wigman-herdenking plaats, met medewerking van zijn Duitse vertalers Gregor Seferens en Stefan Wieczorek. Aanvang 20.00 uur, gratis entree.
Met dank aan uitgeverij Parasitenpresse.

Buchhandlung Böttger, Thomas -Mann-Strasse 41, Bonn.
www.buchhandlung-boettger.de

Continue reading
Posted in Algemeen poëzienieuws | Leave a comment

Kees van der Hoef (1935-2018)

hoef_keesDe legendarische Groninger publicist en dichter Kees van der Hoef is, na een kort ziekbed, in de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 maart op 83-jarige leeftijd overleden, zo bericht het Dagblad van het Noorden.

Kees van Der Hoef werd vooral bekend door zijn rol als organisator van en d.j. bij culturele manifestaties (in de periode 1960-1980), van de vele fotoboeken die hij van Groningen-stad samenstelde en door zijn lijfelijke aanwezigheid in de Groninger binnenstad.

Van der Hoef heeft zijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap gesteld. Hij blijft voortleven in de naar hem vernoemde culturele prijs, die in 2008 werd ingesteld. Komend weekend wordt deze uitgereikt aan de Groninger uitgever Anton Scheepstra.

Foto: Kees van der Hoef, 2015
© Foto: Buddy Hermans.

NPE: Kees van der Hoef.
Jan SchlimbachGroninger publicist Kees van der Hoef (83) overleden. Dagblad van het Noorden, 08-03-2018.
Herman SandmanKees van der Hoef (1935-2018), de man die er altijd was: ‘De kracht van de herhaling is die van een spastische paling’. Dagblad van het Noorden, 08-03-2018.

Continue reading
Posted in Algemeen poëzienieuws, Overlijdensberichten | Leave a comment

Vervalser dicht vers van Holocaustslachtoffer aan Hitler toe

hochtstetter_gustav
Op 26 juli 1944 stierf gevangene 1/71-9099 op 72-jarige leeftijd in Theresienstadt.¹ Hij was een van de ruim 33.000 joodse mensen die in dit concentratiekamp het leven lieten. Zijn naam was Gustav Hochstetter, Duits dichter, prozaïst en cabaretschrijver.

Drieënzeventig jaar en één maand later, 26 augustus 2017. Op een veiling van nazi-memorabilia in Willoughby (Ohio, VS) verwisselt dit papier voor 1050 dollar van eigenaar²:

2017-milestone-poem-600
Volgens veilinghuis Milestone Auctions gaat het om een door ‘artist’ Adolf Hitler geschreven en gesigneerd gedicht uit 1916. Oftewel, een nog onbekend vers van een van de grootste massamoordenaars aller tijden. Het luidt:

Der schlug die Augen auf am nächsten Morgen.
Er lag im Feldquartier, war wohlgeborgen.
»Ein Monat!« meint der Arzt, »Sie sind gesund!«
– Da küßte ein Herr Hauptmann seinen Hund.

hochtstter-lustiges aus dem hundelebenIs het écht van Hitler? Nee – dit zijn vier regels uit een gedicht genaamd ‘Der Hauptmann und sein Hund’. Gepubliceerd in Wir sind wir. Ernstes und Frohes aus der Weltkriegszeit (Concordia Deutsche Verlags-Anstalt, G.m.b.H., 1914), in de Olthofener Zeitung, 6 februari 1915, in Hoch die Herzen!  Kriegsgedichte 1914/1915 (Concordie, 1915) en herdrukt in hoofdstuk 2 van de bundel Lustiges aus dem Hundeleben und andere heitere Rundfunk-Vorträge (Günther Knüppel & Haeseler, Beeskow i. Mark, 1925). De auteur van dat boek? Gustav Hochstetter.

Vermoord door de nazi’s, postuum misbruikt voor Hitlerbewonderaars. Zieker kan het niet.

Geen incident

Dit smakeloze incident staat niet op zich. Onderstaande kleine bloemlezing uit het Hitlervervalsingenverhaal 2016-2018 wijst dat uit.

Februari 2016. De Nederlandse charlatan Paul Damen publiceert bij uitgeverij Koppernik Bloemen van het kwaad. Gedichten van dictators, een boek dat nieuw leven blaast in de uit 1938 stammende nazipropagandaleugen dat Hitler een gevoelig dichter was. Vrijwel de hele Nederlandse pers papegaait het na. ‘Dankzij ‘ de site Vice.com, die vertalingen van de kolder publiceert, bereikt deze vernieuwde nazileugen alle delen van de planeet. Ondanks kritiek weigert de uitgeverij het boek uit de handel te nemen en Vice.com weigert de berichtgeving te rectificeren.
2016-2017. Diverse veilinghuizen in Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten bieden ruim negentig ‘echte’ Hitleraquarellen en olieverven aan. Het merendeel wordt verkocht; voor prijzen van gemiddeld 15.000 euro het stuk.
2017. Een reizende tentoonstelling die veel Italiaanse moderne kunstmusea aandoet trekt extra publiek met een ‘echte Hitler’. Het werk is een overduidelijke vervalsing.
September 2017.  Een aan Hitler toegedichte onderbroek wordt voor 5600 euro verkocht.
Circa 24 oktober 2017. Een NIOD-medewerker presenteert in het United States Holocaust Memorial in Washington het nieuws dat het NIOD ‘vrijwel zeker’ een heus Hitleraquarel bezit. Daarbij dist hij de nazi-leugen op dat Hitler 2000 tot 3000 kunstwerken gemaakt zou hebben. Dit geschiedt tijdens een bijeenkomst van de EHRI, de European Holocaust Research Infrastructure. Zover bekend tekent geen van de aanwezigen protest aan.³
25 November 2017. Het NIOD verkondigt in een persbericht: “Voor zover wij weten zijn we de enige erfgoedinstelling in Nederland die een schilderij van Hitler in het bezit heeft.” De wereldpers neemt dit over.
26 December 2017. De Volkskrant plaatst kritische kanttekeningen bij de NIOD-claim. De wereldpers neemt de berichtgeving over. Het NIOD weigert te rectificeren.
22 Januari 2018. Directeur Wim Seelen van het museum Eyewitness te Beek (Limburg) bazuint trots dat hij de enige echte Hitler van Nederland bezit. Het werk, door hem voor meer dan 20.000 euro aangekocht, is een flagrante vervalsing. Hij blijkt het gekocht te hebben van iemand die het voor 1140 euro had aangekocht op een louche veiling.
8 Maart 2018. Een veilinghuis in Tallahassee (Florida, VS) biedt zes ‘echte Hitler’-tekeningen aan. Stuk voor stuk overduidelijke vervalsingen.

© Bart FM Droog, 2018 – met dank aan Jurgen Eissink, de ontdekker van de ware auteur van de gestolen dichtregels.

Bronnen/noten
Foto: Gustav Hochstetter. Afkomstig van Lehrstuhlprojekt ‘Jüdisches Leben in Brandenburg:  Digitale Erschließung und wissenschaftliche Auswertung des Gustav Hochstetter-Nachlasse. Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder, 2018.
https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/lw/diaspora/forschung/
lehrstuhlprojekte/schwerpunkt2/index.html
[1]. Phillip Mannes. As If It Were Life: A WWII Diary from the Theresienstadt Ghetto (Palgrave MacMillan, 2009). Blz. 194. Vertaling van Als ob’s ein Leben wär (Ullstein Buchverlag, 2005).
[2] Lot 65F: Adolf Hitler signed poem. Estimate $ 1000- $ 1500.
https://www.invaluable.com/auction-lot/adolf-hitler-signed-poem-65f-c-50c485e99f  .
Sold for $ 1.050,-
https://www.proxibid.com/aspr/lot/37688037/LotDetail.asp?lid=37688037
[3]  NIOD. NIOD onderzoekt authenticiteit aquarel van Adolf Hitler. Eerste onderzoeksverslag. 14-11-2017
http://www.bartfmdroog.com/droog/niod/niod-notitie-Aquarel-van-Adolf-Hitler-Neutor-14-nov-2017.pdf
Continue reading
Posted in Poëzie-oplichters en andere vreemde zaken, Uncategorized | Leave a comment

Menno Wigman (1966-2018)

Wigman_(foto_Bert_Bevers_2007)_npeUit Amsterdam bereikte ons het droeve nieuws dat dichter, drummer, vertaler en bloemlezer Menno Wigman vanochtend in een Amsterdams ziekenhuis in zijn slaap overleden is. Hij was 51 jaar.

Wigman leed al enkele jaren aan ernstige hartklachten.

Nederland heeft vandaag een groot dichter en een zeer sympathiek mens verloren.

De uitvaart vindt plaats op donderdag 8 februari 2018, 13.30 uur te Zorgvlied, Amsteldijk 273  1079 LL Amsterdam.

Meer over Menno Wigman:

www.nederlandsepoezie.org/dichters/w/wigman.html

Foto: Menno Wigman, 2007
© Bert Bevers
Continue reading
Posted in Algemeen literair nieuws, Algemeen poëzienieuws, Overlijdensberichten, Uncategorized | Leave a comment