Author Archives: Jurgen Eissink

Blauw Goud

Vorige week verscheen bij Nieuw Amsterdam, met de ondertitel De Amsterdamse grachten in gedichten, de bloemlezing Blauw Goud. Naast vijftien publieksinzendingen bevat de bundel maar liefst achtenzeventig gedichten, van evenveel dichters, met de grachten te Amster- dam als thema en inspiratiebron. … Continue reading

Schalmei « HET ZUIDEN ONTWAAKT !»…

“Vindt gij ons streven nuttig; help ons dan aan twee abonné’s en geef dit nummer verder. Zijt gij het niet eens met ons, werk dan met anderen mee aan de ondergang van ons volk!” Die ademzucht was precies voldoende voor … Continue reading

Vincent de Wever?

Zijn gedichten verschenen in 1953 in drie tijdschriften, hij won dat jaar de Eerste prijs Poëzie van de Groot-Kempische Cultuurdagen en vijf gedichten werden in het jaar daaropvolgend opgenomen in Frans Babylon’s bloemlezing Brabantia nova. Norbert de Vries nam één … Continue reading