Category Archives: Poëzie-oplichters en andere vreemde zaken

Plagiaat: dé pagina

Een recente (buiten-literaire) plagiaataffaire bracht me ertoe om een al eerder gekoesterde wens – een informatieve online-pagina over plagiaat in vooral de letteren, wetenschap en  journalistiek – uit te voeren. Omdat voor een beter begrip van wat plagiaat is, je … Continue reading

Geerten Gossaert en de mythes rond zijn postume verzen

Geerten Gossaert (1884-1958), een van de weinige dichters die maar één serieuze dichtbundel publiceerde en toch eeuwige roem als poëet verwierf , is dankzij promotieonderzoek gelemmatiseerd: www.nederlandsepoezie.org/ dichters/g/gossaert.html Gossaert was namelijk naast dichter vooral historicus én politicus. In de jaren … Continue reading

Dictatorenboek (3) Wat is de rol van uitgeverij Koppernik?

Dat er met het boek Bloemen van het kwaad. Gedichten van dictators van Paul Damen van alles mis is, begint door te dringen tot het collectieve bewustzijn van Nederland en Vlaanderen. Het Dagblad van het Noorden, Trouw, NRC Handelsblad en … Continue reading

Dictatorenboek (2): Menno Wigman trekt essay terug. Samensteller en uitgevers weigeren Nieuwsuur te woord te staan

Amsterdam/Eenrum – Dagblad Trouw bericht juist dat Menno Wigman zijn essay dat als begeleidend artikel bij het ten onrechte aan Hitler toegeschreven gedicht ‘Denk’ es! op 20 februari 2016 in Trouw werd afgedrukt, heeft teruggetrokken. Dat essay had hij geschreven … Continue reading

‘Dictatorboek’ Paul Damen barst van blunders en plagiaat

Gedichten ‘van’ Adolf Hitler aantoonbaar niet van Duitse dictator Het boek Bloemen van het kwaad, gedichten van dictators (Koppernik, 2016. 517 blz) van schrijver/journalist Paul Damen is een litanie van blunders, historische verdraaiingen en plagiaat. Vier gedichten, die volgens Damen … Continue reading

Blatant plagiarism in Stephen Spender Prize 2015

Stephen Spender Trust has been swiftly removing the evidence London/Odense/Amsterdam/Eenrum (NL) – Early November 2015, an English translation of a poem by Dutch author Rutger Kopland (1934-2012) was awarded the prestigious Stephen Spender Prize 2015 for poetry in translation. Another … Continue reading

Geplagieerde Koplandvertalingen bekroond in Engeland

Londen/Odense/Amsterdam/Eenrum – Begin november 2015 werd een Engelse vertaling van een gedicht van Rutger Kopland (1934-2012) bekroond met de prestigieuze Stephen Spender Prize 2015 for poetry in translation. Een andere Koplandvertaling van dezelfde vertaler werd gelauwerd met een eervolle vermelding. … Continue reading

Over spookverschijnselen binnen de letteren

Op Woest & Ledig bericht Joep van Ruiten over een nieuw verschijnsel: de spookrecensent. We kenden al spookboeken – dat zijn boeken waarvan de verschijning eens werd aangekondigd, maar die – om wat voor reden ook – nooit zijn verschenen. … Continue reading

Dossier de Contrabas – conclusies

Inmiddels zijn de antwoorden van het Nederlands Letterenfonds, op vragen die met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur gesteld zijn, in het Dossier de Contrabas verwerkt, en wel op deze pagina: ‘Onder onopgehelderde omstandigheden’ De grote vraag die de antwoorden … Continue reading

Nóg meer fraude door Breukers bij Poëzieweek 2014

 Vormgever postuum misbruikt – totale schade in Utrecht nu: € 8900,- Al eerder was aangetoond hoe Chrétien Breukers, in zijn dubbelfunctie van Gildemeester van het Utrechts Dichtersgilde (UDG)/uitgever van uitgeverij De Contrabas, bij de Poëzieweek 2014 een vervalste factuur voor … Continue reading