Monthly Archives: August 2013

Stekelbaarzen en Hekelvaerzen;

In 1938 stelden C.J. Kelk en Halbo C. Kool Stekelbaarzen en Hekelvaerzen samen, het 32ste deeltje in de Uilenreeks van Bigot & Van Rossum . Een toch wel bijzondere bloemlezing uit spot- en hekelverzen, met enkele gedichten waarin wordt gewaarschuwd voor de … Continue reading

Coen Peppelenbos

Joep  van Ruiten noemde hem ‘de ongekroonde koning van het literaire leven in Groningen’:  Coen Peppelenbos. Omdat Van Ruiten goed thuis is in het literaire, heeft de NPE  deze kroningsloze van een lemma voorzien. Men klikke op de  naam. ———————– … Continue reading

De Nieuwe Wilden en Maximaal

 Omdat je de bloemlezingen De Nieuwe Wilden (1987) en Maximaal (1988) maar blijft tegenkomen, met vaak het nodige klok-waar-is-je-klepel-geblabla, zijn beide titels nu van een informatief NPE-lemma voorzien. Mét links naar contemporaine krantenartikelen, zoals de neerbuigende recensie die Michael Zeeman … Continue reading

Waar is de eerste morgen?

De bloemlezing Waar is de eerste morgen? (samenstelling Jan Walravens) geldt als de Vlaamse tegenhanger van Atonaal (1951) – de bloemlezing waarmee A.A.M.Stols (1900-1973) de Vijftigers lanceerde.  De drie drukken van Waar is de eerste morgen? zijn nu van informatieve … Continue reading

Tweemaal ‘De dichter en de dood’

  In 1943 stelde de Utrechtse boekhandelaar en bloemlezer Chris Leeflang (1904-1993) de anthologie De dichter en de dood samen. Door de oorlogsomstandigheden verscheen het boek pas in 1946. In 1950 werd het herdrukt en in 1961 kwam de derde, gewijzigde … Continue reading

Beeldende poëzie (1959-1961)

Dichter Adriaan Morrïen (1912-2002) stelde voor uitgeverij L. Stafleu uit Leiden van 1959-1961 de thematische bloemlezingenreeks ‘Beeldende poëzie’ samen. Daarin verschenen tien delen, met titels als [Beeldende poëzie] De vrouw, De boer, Vlaanderen etcetera. Met steeds gedichten van een achttiental dichters en … Continue reading

Gratis dichtbundel van Maarten Das

Maarten Das berichtte eerder vandaag: “Alleen vandaag, op de 109e verjaardag van Aleksej Romanov, bied ik 24 uur lang mijn manuscript over hem geheel gratis aan op mijn site. 35 gedichten plus een tijdlijn en verklarende woordenlijst in één PDF-document, … Continue reading

Afbrakken en psycho-analytisch geleuter

Vondsten in de Breviaria der Vlaams(ch)e Lyriek Het verwerken van het Breviarium der Vlaams(ch)e Lyriek edities 1937* en 1979 bracht enkele aardige vondsten met zich mee.  Zover ik weet is dit (de 1937-versie) de eerste grotere Vlaamse overzichtsbloemlezing waarin de … Continue reading

‘Zeg het met bloemen’ (in 1941)

Eind november 1941, toen de Duitsers voor Moskou stonden en de Japanse vloot opstoomde naar Pearl Harbour, kwam in Nederland een poëziebloemlezing uit, met als centrale boodschap: “Zeg het met bloemen”. Het is een bevreemdend werk, getiteld  Dichters over bloemen. … Continue reading

Anti-Homo en ossenbloed

Van Nieuwe Orde naar Derde Orde Door Bart FM Droog Bij het doorspitten van de Brinkman’s Catalogus 1926-1930 op dichtbundels uit 1930 deed ik een opmerkelijke bijvangst – het boekje: Anti-Homo. Een geschrift tegen de weekdieren onzer samenleving. Door Ernest Michel. … Continue reading