Monthly Archives: August 2016

Het dramatische familieverhaal van Herman Poort

Bij het onderzoek voor het lemma van de eens zo bekende Groninger criticus en dichter Herman Poort (1881-1933), die in de jaren tien en twintig van de vorige eeuw heel veel kritieken schreef en honderden lezingen over literatuur en toneel … Continue reading

Nog meer Groninger dichters!

Inmiddels voltooid: de lemma’s van de mysterieuze dichter/landverhuizersagent J.B.F. Koets (1826-1906); de eens zo actieve Han Grüschke (1934) – met als bijvangst een radiodocumentaire uit 1985 over en voordracht van Belcampo (1902-1990);  de spraakmakende Jean-Paul Franssens (1938-2003) en de eens zo veelbelovende … Continue reading

De dichtende voodoopriesteres…

… uit voorheen Groningen, inmiddels te Almere: Maria van Daalen. Als een van de ruim 200 landelijk actieve dichters met aantoonbare Groninger banden is ook zij inmiddels van een NPE-lemma voorzien. Zie: Maria van Daalen (foto uit Leeuwarder Courant, 1994. … Continue reading

Groninger dichters: Hans Elema en André Degen

De één is onlangs overleden, de ander springlevend. We spreken over de Groninger dichters Hans Elema (1904-1977) en André Degen (1963), die deze week voorzien zijn van NPE-lemma’s. Zie: Hans Elema André Degen (foto André Degen: © Jan Glas)