Monthly Archives: October 2016

Herfstschrift 1987

In november 1987 vond te Groningen de 8ste editie van het literatuurfestival Herfstschrift plaats. Het festival trok dat jaar zo’n 2000 bezoekers, die een week lang ondergedompeld werden in een warm bad van lezingen, voordrachten, tafelgesprekken en zang. Er gebeurde … Continue reading

Herfstschrift 1988

Bijna dertig jaar geleden, van 6 tot en met 12 november 1988 vond in Groningen het literatuurfestival Herfstschrift plaats. De openingsavond, waarbij Annie M.G. Schmidt  de publieksprijs van de stichting CPNB (à 15.000 gulden) in ontvangst nam, was live op … Continue reading

25 jaar uitgeverij Passage

Afgelopen zondag werd in Groningen het 25-jarig bestaan van uitgeverij Passage gevierd. Dat ging gepaard met de presentatie van de glossy bloemlezing PSSG, waaraan veel auteurs uit de Passagestal – ook zij die later verhuisd zijn naar andere uitgeefhuizen – … Continue reading

Poëziefestivals en -manifestaties vóór 1966

Vaak wordt gesteld dat het eerste dichtfestival in het Nederlandse taalgebied Poëzie in Carré was, 28 februari 1966. Dit berust op geroeptoeter: poëziefestivals konden al geruime tijd vóór 1966 bezocht worden. Oudere dichters en poëzieliefhebbers koesteren nog steeds vreugdevolle herinneringen … Continue reading

De vernieuwde ‘Dikke Komrij’ (1)

Met de dood van Gerrit Komrij (1944-2012) leek ook zijn omvangrijke en steeds herziene overzichtsbloemlezing De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, die hij van 1979 tot in 2004 verzorgde, gestorven. Gelukkig is dat niet het geval: in 2015 werd … Continue reading

‘Moeoeoeh’ — ‘voor wie ik liefheb wil ik heten’ — ‘Moeoeoeh’. Poëziefestivals in Tolbert, 1976-1983

In het Groninger dorp Tolbert werd van 1976 tot en met 1983 vrijwel jaarlijks een groot en goed bezocht poëziefestival gehouden, dat o.a. bekend stond onder de naam ‘Dolersheem Dichtersfestival’. H.H. ter Balkt, J. Bernlef, Remco Campert, Fritzi Harmsen van … Continue reading