België dreigt dichter/vertaler uit te zetten

“België staat op het punt de Nederlandse dichter Willem Groenewegen uit te zetten naar zijn vaderland. Vruchteloos probeerde hij het afgelopen jaar een verblijfsvergunning aan te vragen. Enkel een beroepsprocedure rest hem. Groenewegen dreigt een ‘onredelijke belasting’ te vormen voor onze welvaartsstaat,” berichtte het Vlaamse nieuwsmedium Apache gisteren.

Willem Groenewegen, dichter en vertaler, is  vooral bekend van de Engelse vertalingen die hij maakt van poëzie van Nedervlaamse dichters – onder meer de Belgische Dichter des Vaderlands Charles Ducal,  Arjen DuinkerRutger Kopland, Els Moors en Leonard Nolens. Als poëzievertaler verdient hij zijn brood. In februari 2013 vond hij een betaalbaar appartement in Antwerpen. Hij ondertekende een huurcontract voor twee jaar en vestigde zich  in België.  

Apache: “Groenewegen wilde ook Belg worden en een verblijfsvergunning aanvragen. Als burger van een lidstaat van de Europese Unie kon dat geen probleem vormen. Een wijkagent die een routinecontrole uitvoerde in zijn huis wist hem te vertellen dat hij zich binnen acht dagen diende te melden bij de stadsdiensten. Daar kreeg hij te horen dat hij een hele stapel documenten moest binnenbrengen die werden overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat deed hij. Na drie maanden werd gemeld dat de verstrekte informatie onvoldoende was: er moest nog een reeks formulieren worden ingevuld. Weer drie maanden later en nadat hij in totaal ongeveer 50 documenten had overgemaakt, viel het verdict. Op 19 augustus kreeg Groenewegen te horen dat hij het Belgische grondgebied zal moeten verlaten. De reden: Willem Groenewegen kon niet aantonen dat hij over voldoende inkomsten beschikt en dus bestaat de theoretische kans dat hij de Belgische overheid of het Antwerpse OCMW om steun zal vragen. ”

Groenewegen: “Ik verdien niet veel, maar ik red mezelf.  Ik heb zelf een vertaalbedrijf, en daarmee weet ik al jarenlang rond te komen.” Groenewegen ging tegen de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken  in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 30 januari (Gedichtendag in Vlaanderen en Nederland) 2014 kwam zijn zaak voor. Op de zitting kon hij  een steunbetuiging van het Vlaams Fonds voor de Letteren voorleggen. In de loop van februari 2014 wordt het vonnis bekendgemaakt.

Els Cleemput, woordvoerster van Staatssecretaris voor Migratie Maggie De Block: “Elk dossier wordt apart bekeken: daar valt geen lijn in te trekken. (…) Maar er moet altijd een gegronde uitleg zijn.”

Peter Casteels, Apache-journalist: “Daarmee beschikt de Belgische overheid niet enkel over voldoende instrumenten om Nederlandse dichters het staatsburgerschap te ontzeggen, maar kan zij ook de stroom Roemenen en Bulgaren waar sinds januari van dit jaar voor wordt gevreesd indammen. Enkel EU-burgers met een aantoonbare carrière zijn welkom. Vertaalwerk en poëzie schijnen daar alvast niet toe te behoren.”

Bronnen:  Peter Casteels. Belgie dreigt Nederlandse dichter (en andere EU-burgers) uit te zetten. Apache, 11-02-2014.
Willem Groenewegen, e-mail, 12-02-2014.

——————————————

Dit bericht is onderdeel van de  Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Geplaagd door geldoverlast? Adopteer een dichter!

Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L |
Poëziecentrum Nederland | Perdu |  Poëzieweek | 

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door:

      lira_fonds_100

This entry was posted in Algemeen poëzienieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.