Meulenhoff, 1913 en 1988

Bij het napluizen van de fondslijst 1900-2013 van uitgeverij Meulenhoff te Amsterdam (de J.M.-variant, niet te verwarren met uitgeverij H. Meulenhoff, eerst te Amsterdam, later te Baarn) stootte ik op dit verdomd actuele boek, want 2013 – 1913  = 100 jaar:

nederland_1913Nederland 1913. Een reconstructie van het culturele leven. Onder redactie van J. de Vries. [Beeldredactie Mabel Hoogendonk]. Meulenhoff/Landshoff, [Amsterdam], 1988. 264p. Een uitgave in samenwerking met het Frans Halsmuseum naar aanleiding van de tentoonstelling “Nederland 1913” ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van het Frans Halsmuseum, Haarlem, 20 november 1988-13 januari 1989.

Dit boek is momenteel bij Antiquariaat Clio via www.antiqbook.com voor slechts € 15,- (plus verzendkosten) te bestellen. Maar dit terzijde. Want.

Het heeft er de schijn van dat uitgeverij Meulenhoff, na de hausse op poëziegebied in 1945 en 1946, eerst in 1988 een echt grote speler op oorspronkelijk Nederlandstalig poëzievlak werd. In dat jaar verschenen er bij Meulenhoff minimaal negen nieuwe bundels. In de jaren daarvoor bracht de uitgeverij gemiddeld een handvol bundels uit. Plus heel veel vertaalde poëzie – dat dan weer wel.

Poëziefondslijst oorspronkelijk Nederlandstalige bundels [J.M.] Meulenhoff, 1988

H.C. ten Berge. Liederen van angst en vertwijfeling. Meulenhoff, Amsterdam, 1988. 120p.
Huub Beurskens. Charme. Een gedicht. Meulenhoff, Amsterdam, 1988. 67p.
Ben Cami. Ik ben hier vreemd. Kritak / Meulenhoff, Leuven / Amsterdam, 1988. 38p.
Arjen Duinker. Rode oever. Gedichten. Meulenhoff, Amsterdam, 1988. 47p. Debuut.
Jan G. Elburg. Haaks op de uitvlucht. Meulenhoff, Amsterdam, 1988. 71p.
Stefan Hertmans. Bezoekingen. Gedichten. Meulenhoff / Kritak, Amsterdam / Leuven, 1988. 67p.
Anton Korteweg. Voor de goede orde. Gedichten. Meulenhoff, Amsterdam, 1988. 46p.
Anton Korteweg. Dierbare tijden. Gedichten. Meulenhoff, Amsterdam, 1988. 58p. Keuze uit: Niks geen Romantic Agony (1971); Eeuwig heimwee drijft hem voort (1973); De stormwind van zijn hand (1975). Enkele tekstwijzigingen t.o.v. oorspr. uitg.
Kees Ouwens. Droom. Gedichten. Meulenhoff, Amsterdam, 1988. 49p. KB meldt bestaan 2de druk, s.a.

————————

Dit bericht is onderdeel van de
Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L |
Poëzieweek | Perdu |  Poëziecentrum Nederland

This entry was posted in Algemeen poëzienieuws, Curiosa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.