Porno- noch agrarische poëzie

vraagtekenBij research in het jaar 1947 ontdekten NPE-onderzoekers sporen van deze mysterieuze dichtbundel:

Johan Meisman. Zoekend zaad. Het Drukkertje van Mechelen, 1947. Oplage 27p. Oplage 500 genummerde exemplaren.

Omdat de auteur noch het boek voorkomen in het zwaar katholieke Lectuur Repertorium (ed. 1952-1954) en de uitgever een nogal dubbelzinnige naam had, vroegen we ons af of dit werkje wellicht verzen met een pornografisch karakter zou bevatten. Of, was de tweede gedachte, zou het hier om een dichtbundel met agrarische verzen gaan? NPE-redacteur Stefaan Goossens zocht het boek in de bibliotheek van het Poëziecentrum op, bekeek het en rapporteerde:

“Het boekje is opgedragen “aan moeder en vader” en zaad moet dan ook veeleer gezien worden als nageslacht. Een soort van “coming of age” bundel avant la lettre, maar wel zeer braaf. Er staan natuurlijk heel wat natuurtafereeltjes in, maar niet van dien aard om de bundel als “agrarisch”  te omschrijven.”

Blijft de vraag: wie was Johan Meisman? Over deze dichter hebben we in de ons bekende bronnen niets kunnen vinden.

———————————-
Dit bericht is onderdeel van de  Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Geplaagd door geldoverlast? Adopteer een dichter!
Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L |
Poëziecentrum Nederland | Perdu |  Poëzieweek |
paukeslag_200
– www.paukeslag.org

Poëzieactiviteiten bezoeken of aanmelden? Zie:  De Poëziekalender

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door:      lira_fonds_100
—————————————-
Overnachten bij Berlijn?
haus_am_salzhof
Das Haus

This entry was posted in Curiosa. Bookmark the permalink.

Comments are closed.