Michel van der Plas-nieuws (2)

Inmiddels is wijlen Michel van der Plas voorzien van een NPE-lemma: www.nederlandsepoezie.org/dichters/p/plas.html.
Daarbij deed de redactie enige – toch wel opmerkelijke -vondsten:

plas_1950Van zijn boeken In de kou en Uit het rijke Roomsche Leven werden er elk zo’n 100.000 exemplaren verkocht. Van zijn ruim 600 pagina’s tellende biografie van Gezelle verschenen in vier drukken 25.000 exemplaren [aantal 1998]. Maar ook zijn dichtbundels beleefden vele herdrukken, doorgaans in oplagen van duizend exemplaren per druk.

Er wordt beweerd dat na 1950 de Vijftigers traditionelere dichters als Van der Plas, Bertus Aafjes en Vasalis naar de marge gedrukt zouden hebben en dat pas vele jaren later er meer aandacht zou zijn ontstaan voor hun werk – maar kranten uit 1950-1970 weerspreken dit beeld. Ook het zeer grote aantal poëziebloemlezingen waarin werk van Van der Plas is opgenomen getuigt van zijn ‘populariteit’ doorheen de decennia.

 

Opmerkelijk is dat in 1949 Anton van Duinkerken, Gabriel Smit en Michel van der Plas een gezamenlijke literaire tournee door Vlaanderen maakten, waarbij elk van hen voorlas uit eigen werk en tevens een inleiding verzorgde over het werk van een van de andere dichters. Hiervan wordt verslag gedaan in het boek Onderlinge verstandhouding (1955).

In 1991 kent men hem de AKO literatuurprijs toe voor zijn biografie van Gezelle. Maar die nam men hem ook weer af! De 50.000 gulden (anno 2012 circa € 36.000) ging naar P.F. Thomése voor Zuidland. Nadat het besluit was gevallen en het juryrapport al was geschreven, dringt een jurylid aan op hernieuwd beraad. Net als het genomineerde Verse bekken van Anne Vegter vonden critici dat de biografie geen fictie voor volwassenen betrof. Het reglement van de AKO literatuurprijs zegt echter dat ‘het boek een werk dient te zijn van literair proza, verhalend of beschouwend, dat oorspronkelijk in het Nederlands is geschreven’.

Bron foto: Lectuur Repertorium, 1954

———————–
Dit bericht is onderdeel van de  Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L |
Poëziecentrum Nederland | Poëzieweek | Perdu |

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door:
lira_fonds_100     kunstraad groningen

This entry was posted in Nieuwe NPE-lemma's. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.