Dingen der Dichters des ‘RijksLand(s)en’

nedant_vlag_gov_150Vanavond wordt tussen 21.00 en 22.00 uur in het programma ‘Het Woordenrijk’ op  Den Haag FM (ook online te beluisteren) nader nieuws bekend gemaakt over de benoeming van de Dichter des Koninkrijks der Nederlanden. Een woordvoerder van het Nationaal Congres zal vertellen wie in de benoemingscommissie zetelen en wie genomineerd zijn. Ook de publieksparticipatie zal aan de orde komen.

Nota bene: het Nationaal Congres is niet te verwarren met het Nationaal Comité, dat onder aanvoering van  mevrouw drs. A.Th.B. (Ank) Bijleveld-Schouten van regeringswege uit streeft naar annexatie van het in 1839 verloren gegane Rijksgebiedsdeel Vlaanderen, onder het mom van ‘het bevorderen van de verbondenheid en saamhorigheid in Nederland’. Dit in het kader van 200 jaar revisionisme.


Wat de banden van dit Nationaal Comité zijn met het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), dat – volgens aanhoudende geruchten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – ook de herovering van Wallonië nastreeft, is vooralsnog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Joke van Leeuwen door het  ANV is uitgeroepen tot Dichter der Nederlanden.

Vannacht werd over dat Dichter der Nederlandenschap gesproken met Joke van Leeuwen en Ilja Leonard Pfeijffer. Pfeijffer herhaalde wat hij eerder zei en Van Leeuwen bleek overduidelijk not amused. Ook  Charles Ducal, de Belgische Dichter des Vaderlands, was overduidelijk  not amused – maar vanwege een andere reden. In het Radio 1-programmaNooit meer slapen‘ verklaarde hij vannacht:

“lk denk niet dat dat Joke van Leeuwen een agenda wil dienen die aanstuurt op de splitsing van België of die, zou ik zeggen, de tegenstelling Vlaanderen-Wallonië wil voeden. Maar zonder dat misschien ook  de organisatie zelf dat wil, hè, dient het toch die politieke agenda op dit moment, vrees ik. Willens nillens. Het dient de mensen bijvoorbeeld die, eh, de extreem-flaminganten die met een vrachtwagen  van Vlaanderen naar Wallonië rijden vol met nagemaakt geld, hè, om zo te zeggen, kijk eens wat de Vlamingen moeten betalen  voor de Walen, voor die luie Walen, zo, dat soort mensen hè, denk ik, die zijn met zo’n agenda wel gediend.

En wanneer dan zo de illusie wordt verwekt door een initiatief als dit, dat Vlaanderen eigenlijk bij Nederland hoort, dat Vlaanderen eigenlijk niet bij Wallonië hoort, dat wij niet samen één land  zijn… Ja, ik moet er toch geen tekeningetje bij maken?”

Anton de Goede, een van de programmamakers:  “Als je het nou met een beetje afstand bekijkt, dan vind ik dat Ilja Leonard Pfeijffer wel hele grote woorden gebruikt heeft, ‘fascistoïde’, eh, dat siert hem, vind ik,  niet. Hij is een beetje de ambassadeur van de poëzie deze week, hij schreef het poëziegeschenk. Woensdag is die week afgelopen. Ik zou zeggen: hou je een beetje op de vlakte.’

Ook opmerkelijk was dat de Nederlandse Dichter des Vaderlands Anne Vegter in hetzelfde programma verklaarde nog steeds te piekeren over het schrijven van een nieuw gedicht voor het vaderland –  de gebeurtenissen te Parijs en omgeving (7 en 8 januari j.l) en de kaping van het NOS Journaal, vorige week donderdag, hadden haar te zeer verward om tot schrijven over te gaan.

Bron: www.radio1.nl/item/262910-Dichters%20des%20Vaderlands.html (Ducals not-amusedheid op 23′ ).

Het Nationaal Congres benadrukt bij al dit geharrewar dat het met de Dichter des Koninkrijks der Nederlanden-benoeming alle verdragen van 1839 en later respecteert .


—————————————-
Overnachten bij Berlijn?
haus_am_salzhof
Das Haus

This entry was posted in Curiosa. Bookmark the permalink.

Comments are closed.