Crowdfundactie voor dode dichter

kloosterman_1847-1914  (ingezonden mededeling)

In 2014 wordt het 100ste sterfjaar van de Friese boer en dichter Jan Ritskes Kloosterman (1847-1914) herdacht.  De poëet uit Twijzel was de vader van Simke Kloosterman (1879-1938), de schrijfster van de eerste Friestalige roman De Hoara’s fan Hastings. Kloosterman leefde als boer met de seizoenen; hij haalde zijn poëtische inspiratie veelal uit de natuur. Stichting Keunstkrite Twizel heeft voor elk van de vier seizoenen een project uitgewerkt.

Eén van die projecten is het uitgeven van een bloemlezing van zijn werk. Eppie Dam bewerkte een selectie van zijn beste werk en vertaalde tevens een aantal gedichten naar het Nederlands. De bundel wordt geïllustreerd met tien pentekeningen van Lienke Boot.

Waarom moet deze bundel er komen?

Jan Ritskes Kloosterman was een vriend en tijdgenoot van Pieter Jelles Troelstra. Troelstra had als principe dat poëzie persoonlijk moest zijn. Met deze opvatting is Troelstra in de literatuurgeschiedenis een overgangsfiguur die een meer moderne manier van schrijven aankondigt. Die persoonlijke uiting is onder andere ook te vinden in de natuurlyriek en de religieuze verzen van Jan Ritskes Kloosterman. Hij wijst hiermee vooruit naar het werk van de dichters uit het tweede tijdperk van de Nieuwfriese letterkunde, dat van de twintigste eeuw, waarin het persoonlijke element uiteindelijk de overhand zal krijgen boven dienstbaarheid aan volk, moraal of geloof.

Crowdfunding

Keunstkrite is een Stichting zonder winstoogmerk en heeft voor het realiseren van deze bundel een beroep gedaan op een aantal fondsen. Daarnaast probeert zij op unieke manier een deel van de kosten te financieren door crowdfunding: op www.voordekunst.nl wordt in ruil voor een tegenprestatie een bijdrage aan de productiekosten van de bundel gevraagd. Doneren kan al vanaf € 10,-. En wel hier: www.voordekunst.nl/vdk/project/browse?withKeywords=kloosterman

Meer weten over dit bijzondere project? Kijk op www.keunstkrite.nl

——————–

Dit bericht is onderdeel van de  Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L |
Poëziecentrum Nederland | Poëzieweek | Perdu |

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door:
      lira_fonds_100            

This entry was posted in Algemeen poëzienieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.