Nieuwe cijfers: dichtbundels 2005-2012

vroomkoning_stapelen_100In 2005/2006 werd als coproductie van Rottend Staal en De Contrabas gewerkt aan het overzicht van de in 2005 verschenen reguliere dichtbundels. Om het voor de media interessant te maken werd het project gepresenteerd als ‘Publieksprijs voor beste poëziebundel 2005′.  Het publiek kon een stem uitbrengen op een bundel. Met 370 van de 1984 uitgebrachte stemmen werd destijds het dichtwerk Stapelen van Victor Vroomkoning verkozen tot favoriet.  Vroomkoning won hiermee € 1700,- (het prijzengeld werd bijeengebracht door de verzamelde uitgeverijen) en werd kort daarna stadsdichter van Nijmegen – maar dat is weer een heel ander verhaal.

Want: voor Rottend Staal (lees: ondergetekende) was dit project vooral interessant omdat hiermee voor het eerst in de Nederlandse literatuurgeschiedenis een gedegen overzicht ontstond van in één kalenderjaar in Vlaanderen en Nederland verschenen nieuwe reguliere oorspronkelijk Nederlandstalige dichtbundels. In 2005/2006 traceerden we voor het jaar 2005 ruim 150 titels (zie ook: Rottend Staal Archief,  januari 2006, via: http://www.epibreren.com/rs/archief.html).

De oorspronkelijke lijst en de publieksprijslijsten/overzichten over 2006 en 2007 zijn helaas door een digitaalvandaal offline gehaald. Waarmee niet alleen de ‘kale gegevens’ verdwenen, maar ook honderden  afzonderlijke bundelpagina’s, waarop door de betrokken dichters zelf gekozen verzen stonden.

Hierdoor moest de NPE-redactie opnieuw de overzichten over 2005, 2006 en 2007 samenstellen. Vandaag is dat proces min-of-meer afgerond. Opmerkelijk is dat we annno 2013 nog eens 33 extra bundels* uit 2005 traceerden, wat deze (voorlopige) cijfers oplevert, over de aflopen acht jaar:

2005: 183 dichtbundels*; 43 debuten**; 44 bloemlezingen.
2006: 173 dichtbundels; 42 debuten; 44 bloemlezingen.
2007: 147 dichtbundels***; 51 debuten; 42 bloemlezingen.
2008: 185 dichtbundels; 37 debuten; 40 bloemlezingen.
2009: 186 dichtbundels; 36 debuten; 40 bloemlezingen.
2010: 154 dichtbundels; 31 debuten; 29 bloemlezingen.****
2011: 172 dichtbundels; 42 debuten; 23 bloemlezingen.
2012: 145 dichtbundels; 27 debuten; 22 bloemlezingen.

* Exclusief de dichtwerken in de 26-delige Stad van lettersreeks, die in het kader van Antwerpen Wereldboekenhoofdstad 2004/2005 bij uitgeverij Imschoot verschenen. Deze werken beschouwt de NPE als bibliofiele boeken.
** Debuut = eerste reguliere dichtbundel van een auteur. Soms betreft het dichtdebuten van auteurs die eerder als prozaïst debuteerden, zoals bijvoorbeeld Jan Cremer. Als dichter debuteerde hij in 2004 met Verloren gedichten, veertig jaar na zijn debuut als prozaïst.
*** De terugval in bundelproductie in 2007 kan er op duiden dat een aanzienlijk aantal titels uit dat jaar nog niet getraceerd is. Nader onderzoek is nodig.
**** Dit zijn de minimum-cijfers; de verwachting is dat deze in de komende jaren naar boven toe zullen worden bijgesteld. De NPE-redactie heeft herhaaldelijk gemerkt dat als uitgeverijen geen bundels naar de KB’s verzonden hebben, auteurs of lezers dat uiteindelijk zelf doen, wat een deel van ‘oude’ aanwas verklaart.

Door Bart FM Droog, september 2013.

——————-

Dit bericht is onderdeel van de  Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L |
Poëziecentrum Nederland | Poëzieweek | Perdu |

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door:
      lira_fonds_100           kunstraad groningen 

This entry was posted in Algemeen poëzienieuws, Nieuwe NPE-lemma's. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.