Dichters en dierenvrienden stopten het dierenlied dat Eerste Wereldoorlog heette

Van 1914-1918 vond de Eerste Wereldoorlog plaats. Miljoenen dieren werd onnoemelijk leed aangedaan. Engelse dichters en Nederlandse dierenvrienden kwamen in actie en konden na vier jaar deze dierenkwelling beëindigen.

1915: “Tegen dierenmishandeling.

De Vereeniging tot verspreiding van geschriften tegen dierenmishandeling heeft te Amsterdam haar eerste algemeene vergadering gehouden. Uit het door den voorzitter uitgebrachte jaarverslag bleek, dat het ledenaantal thans 1344 bedraagt.  Van het Weekblad voor Dierenvrienden werden het afgeloopen jaar 82.000 exemplaren verspreid; voorts 2000 brochures voor de jeugd, 1000 wandteksten en verder briefkaarten en andere geschriften. (…)” – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11-03-1915.

zz_book_of_poems1917: A book of poems for the Blue Cross Fund (to help horses in war time). Jarrolds, London, 1917. Omvang: VI, 90 pagina’s. Integraal op:  http://ia600304.us.archive.org/4/items/
bookofpoemsforbl00bluerich/
bookofpoemsforbl00bluerich.pdf
 (4 MB)

1918
: Rijm- en opstelwedstrijd voor de Nederlandsche jeugd. Verzameld door Joh. Koopman en Maria H. Luitingh. Vereeniging tot Verspreiding van geschriften tegen Dierenmishandeling, Amsterdam, [1918]. 31p. Geniet.

Kort na de publicatie van laatstgenoemde boek werd een slachtstilstand afgesproken. Een jaar later, in 1919, werd het Verdrag van Versailles gesloten, het verdrag dat voorgoed een eind zou maken aan alle slachting en dierenkwelling. Dacht men.

—————–

Dit bericht is onderdeel van de  Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L |
Poëziecentrum Nederland | Poëzieweek | Perdu |

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door:
      lira_fonds_100           

This entry was posted in Curiosa. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.