Dode dichters-problematiek

dd_kruisOpvallende lezers zal het niet ontgaan zijn dat het aantal overleden dichters anno 2013 (nu: 11) significant kleiner is dan in pakweg anno 2002 (29) of 2005 (24). Helaas kan daaruit niet de conclusie getrokken worden dat er minder gestorven wordt. Het ogenschijnlijke verschil ligt aan andere factoren.

 Zo is de dood van veel dichters die lang geleden hun typemachine aan de kapstok hingen vaak onopgemerkt aan de literaire wereld voorbij gegaan. Zo ontdekten we bij het NPE-onderzoek voor de poëziebundelproductie in de jaren 1961-1970 dat een behoorlijk aantal dichters, dat toen publiceerde en na bijvoorbeeld 1980 of 1990 zweeg, inmiddels overleden is.

Complicerende facor is dat de overlijdensaktes voor vijftig jaar (ingaande op de 1ste januari na het overlijden) achter slot en grendel liggen. Ergo: onderzoek naar overleden mensen in de archieven van de Burgerlijke Stand loopt anno 2013 dood in 1962. Maar welke sterfgevallen uit 1962 dichters waren, weten we pas als de jaaroverzichten 1900-196o voltooid zijn – omdat daaruit zal blijken wie er zoal als dichter actief waren.

Dat betekent dat de NPE pas in 2074 een betrouwbaar overzicht van de dode dichters 2013 kan geven. Wij bidden dus om geduld.

————————————–
Dit bericht is onderdeel van de  Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Geplaagd door geldoverlast? Adopteer een dichter!

Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L |
Poëziecentrum Nederland | Perdu |  Poëzieweek | 

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door:

      lira_fonds_100

This entry was posted in Algemeen poëzienieuws, Overlijdensberichten. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.