Category Archives: Opinie

Des Vaderlands

Door Jean Pierre Rawie De rond de eeuwwisseling ingevoerde nationale Gedichtendag is inmiddels tot een volle Gedichtenweek uitgedijd. Heel het gewoonlijk zo bruisende leven in ons land komt dezer dagen tot stilstand, omdat eenieder in hoger sferen verkeert, en met … Continue reading

1958 / 2015

1958: Dichtersstaking tegen te lage vergoeding  2015: Nijgh & Van Ditmar weigert dichters te betalen In 2015 wordt het 50-jarig bestaan van het Nederlands Letterenfonds (v/h Fonds voor de Letteren) gevierd. Dit Fonds werd in 1965 opgericht om de financiële positie … Continue reading

Poëzie is geen wedstrijd

De afgelopen dagen werden hier ter burele meerdere berichten onvangen over twee poëziewedstrijden. De ene bleek een  ijdelheidswedstrijd, waarbij de dichters zelf geld moeten neerleggen om eventueel in een bloemlezing een gedicht afgedrukt te krijgen. De andere wedstrijd bleek iets … Continue reading

Poëzie en geld (3)

[vervolg op Poëzie en geld (1) en Poëzie en geld (2)] Dat het wel degelijk mogelijk is om met poëzie een goed belegde boterham te verdienen, werd eens te meer in 2014 duidelijk. Een uitgever uit het midden des lands had een … Continue reading

Dichters zoeken debat

In februari 2014 publiceerden dichter en recensent  Luuk Gruwez, Poëziecentrumdirecteur Carl de Strycker en universitair docent Yves T’Sjoen het artikel ‘Leve de poëzie! Waar blijft de kritiek?‘  Een discussiestuk over kritiek en debat. Ze stalden dit artikel op het Zuid-Afrikaanse … Continue reading

De dichter Hitler, de romancier Goebbels en de democraat Wilders

Adolf Hitler (1889-1945), de Duits-Oostenrijkse staatsman die omkwam bij de verdediging van Berlijn tegen de Russen (dixit het katholieke Lectuur Repertorium editie 1952-1954) schreef in zijn jonge jaren te Linz…  gedichten. Deze drakerig-gothische liefdesverzen voor een onbereikbare geliefde zijn (vermoedelijk) … Continue reading

Wij zijn allemaal Marokkanen

Op de avond van de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 beloofde een volksmenner Den Haag van Marokkanen te ontdoen. Dat deed me denken aan dit gedicht, van de Duitse pastoor, verzetsstrijder en U-bootkapitein Martin Niemöller (1892-1984): Toen de nazi’s de communisten afvoerdenheb ik … Continue reading

Letterenfonds onder vuur

Uitgever Ton van t Hof van Uitgeverij Stanza maakt zich erg kwaad over een besluit van het Nederlands Letterenfonds (NLF). Dat weigert een auteur uit de Stanza-stal een werkbeurs toe te kennen omdat Stanza – als pure poëzie-uitgeverij – een … Continue reading

Installatie Charles Ducal

Op woensdagmiddag 29 januari is Charles Ducal in Passa Porta te Brussel in een geheel drietalige ceremonie geïnstalleerd als Belgische Dichter des Vaderlands. Hij is de eerste Nederlandstalige dichter die de functie vervult.[1] Na toespraken van de initiatiefnemers bracht Ducal … Continue reading

Willem Jan Otten, bestsellerauteur

In De Volkskrant van vandaag schrijft Max Pam over de P.C. Hooftprijs, de Nederlandse culturele elite en over Willem Jan Otten. Over hem verkondigt Pam: “Hij verkoopt niet”. Pam baseert zich voor deze laatste uitspraak op wat Otten een dag … Continue reading