Veertig jaar na 1974: een jaaroverzicht

1974_jaartalVeertig jaar geleden leefden we in het jaar 1974. Een jaar dat velen zich herinneren door iets met voetbal te Duitsland, anjers te Portugal en natuurlijk de invasie van het Japanse Rode Leger te Den Haag. Maar… er verschenen ook veel dichtbundels. Héél véél dichtbundels zelfs, zo lijkt het na (eerste) afronding van het 1974-jaaroverzicht van reguliere, oorspronkelijk Nederlandstalige dichtbundels (van auteurs gestorven of te sterven ná 1899) en poëziebloemlezingen (uit het werk van meerdere dichters):

1970:    91 dichtbundels (14 debuten), 22 bloemlezingen
1971:    98 dichtbundels (18 debuten), 17 bloemlezingen
1972: 107 dichtbundels (23 debuten), 22 bloemlezingen
1973: 141 dichtbundels (36 debuten), 19 bloemlezingen
1974: 158 dichtbundels (35 debuten), 10 bloemlezingen

Kanttekeningen

Of er daadwerkelijk een toename was in 1974 valt nu nog moeilijk te zeggen. De hierboven gepresenteerde cijfers zijn hoofdzakelijk gebaseerd op onderzoek in de catalogi van het Poëziecentrum Gent en de Koninklijke Bibliotheek (KB) te Den Haag – de verwachting is dat bij research voor de afzonderlijke dichterslemma’s voor alle jaren méér bundels getraceerd zullen worden.

De toename zou mogelijk kunnen samenhangen met de vrijblijvende afspraak die begin jaren zeventig gemaakt is tussen de KB en de uitgevers, om de KB van nieuwe titels te voorzien. Ook zouden de activiteiten van Willy Tibergien een rol kunnen spelen: medio jaren zeventig begon hij zijn al omvangrijke poëziecollectie fors uit te bouwen. Deze collectie vormde de basis van het in 1980 opgerichte Poëziecentrum. ‘t Spreekt voor zich dat bundels uit deze periode beter vertegenwoordigd zijn dan oudere werken.

Op bloemlezingengebied is voor 1974 een duidelijke afname in de productie te zien. Het NPE-onderzoek strookt met de bevindingen van het bloemlezingenonderzoek dat Eric Conderaerts in 1983 publiceerde. Met één groot verschil: Conderaerts signaleerde voor 1974 een twintigtal bloemlezingen, aanzienlijk meer dan de tien die de NPE registreerde. Het onderscheid zit in de criteria; Conderaerts telde ook tijdschriften, obscure eigen beheer-werkjes en in buitenlanden verschenen bloemlezingen met vertaalde Nederlandse poëzie mee.  De NPE handelt volgens duidelijke criteria en laat zulke werken buiten beschouwing.Grootste verrassing bij het samenstellen van het overzicht was het ópduiken van dichteres Enny IJskes-Kooger (1913-2010). In de periode 1972-1992 publiceerde ze religieuze verzenbundels, die destijds – gezien de vele herdrukken – mateloos populair waren. Deze werken verschenen bij de gerenommeerde uitgeverij Buijten & Schipperheijn (sedert 1918), te Amsterdam.

—————————————

Dit bericht is onderdeel van de  Nederlandse Poëzie Encyclopedie
Geplaagd door geldoverlast? Adopteer een dichter!

Partners: Poëziecentrum Gent | Ensafh | Neder-L |
Poëziecentrum Nederland | Perdu |  Poëzieweek | 

Dit bericht is mede mogelijk gemaakt door:

      lira_fonds_100

This entry was posted in Algemeen poëzienieuws. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.